« Povratak na sadržaj Broj 1 | Godina 2007

Udruga Hrvatskih proizvođača valovitog kartona postala članicom FEFCO-a / UHPVK becomes FEFCO member (D. Melčić)

KRAJEM 2005. GODINE šest hrvatskih proizvođača valovitog kartona (Belišće d.d., Bilokalnik IPA d.o.o., Jaškapak d.o.o., Model Pakiranja d.d., Pan Papirna Industrija d.o.o. i Valoviti papir-Dunapack d.o.o.) osnovali su Udrugu hrvatskih proizvođača valovitog kartona (UHPVK). Za predsjednika je izabran Vlado Jerbić iz Belišća, za njegovog zamjenika Zvonimir Čuljak iz Dunapacka, a tajnik Udruge je Dražen Melčić iz Model Pakiranja.

Ciljevi i područje djelatnosti Udruge su okupljanje i udruživanje proizvođača valovitog kartona, zastupanje i promicanje njihovih interesa prema državnim tijelima u Hrvatskoj, ali i EU s aktivnim uključivanjem u pripreme, oblikovanje, te ispitivanje i praćenje regulatorskih aktivnosti iz tog područja, stimuliranje kvalitete i kvantitete promicanjem prednosti ambalaže od valovitog kartona, organiziranje seminara i kongresa, suradnja sa sličnim organizacijama u zemlji i inozemstvu, razmjena informacija, prikupljanje i distribucija statističkih podataka i praćenje razvoja tržišta prodaje i sirovina.

Jedan od važnijih ciljeva osnivanja Udruge bilo je učlanjenje u FEFCO, Europsku federaciju proizvođača valovitog kartona. FEFCO je osnovan 1952. godine, a sjedište mu je u Bruxellesu. Ciljevi Federacije slični su ciljevima UHPVK, a ukratko se mogu opisati kao praćenje ekonomskih, financijskih, tehnoloških i tržišnih pitanja od interesa za industriju ambalaže od valovitog kartona, analiza svih čimbenika koji bi mogli utjecati na tu industriju kao i promocija i razvoj njenog imidža.

FEFCO zastupa svoje članove u Europi i daje im korisne informacije. Strategija uključuje sljedeće:

• jačanje stručne suradnje sa zakonodavstvom Europske unije
• razumijevanje i predviđanje razvoja tržišta ambalaže općenito, a posebno na području valovitog kartona
• uspostavljanje proaktivnog dijaloga s glavnim kreatorima politike
• uspostavljanje interaktivnog dijaloga s ljudima koji donose ključne odluke u industriji ambalaže i lancu nabave (FEFCO’s European Dialogue Marketing Programme)
• povećanje vidljivosti industrije ambalaže od valovitog kartona
• pružanje izvrsne usluge i specifičnih informacija svojim članicama

Glavni tajnik FEFCO-a, Wim Hoebert je u Zagrebu održao zanimljivu prezentaciju članovima UHPVK pod naslovom “Što jedna udruga može učiniti za vas”. Teme prezentacije bile su vrlo aktualne. Prikazani su trendovi koji utječu na oblikovanje i primjenu ambalaže, kao što su promjene u navikama potrošača, okrupnjavanje maloprodaje i proizvodnje, rat cijenama, e-aukcije, zahtjevi za sve većom fleksibilnošću u svrhu optimizacije logistike. Drugi blok prezentacije bio je posvećen problemima alternative kartonske i plastične ambalaže, odnosno izazovu kojeg predstavlja višekratna plastična ambalaža. G. Hoebert se osvrnuo i na aktualna pitanja zaštite i sigurnosti hrane, prije svega na području higijene i sljedivosti. Na kraju, prikazan je odnos industrije ambalaže od valovitog kartona prema pitanjima ekologije.

Sam odnos FEFCO-a prema svakoj članici ilustrira ne samo promptni posjet glavnog tajnika, nego i odluka da se sljedeći sastanak predsjednika nacionalnih asocijacija održi upravo u Hrvatskoj, novoj članici. UHPVK ima namjeru ostvarivati kontakte sa svim zainteresiranim subjektima, a želja je proširiti članstvo i suradnju s drugim proizvođačima ambalaže od valovitog kartona i različitim asocijacijama, institucijama i tvrtkama koje imaju dodirne točke s branšom.

Za sve informacije zainteresirani se mogu obratiti tajniku Udruge.
Dražen Melčić, tajnik UHPVK

D. Melčić

 

Institut Infoblic

Elektroničko izdanje

Više...

 

PARTNERI: