« Povratak na sadržaj Broj 1 | Godina 2007

Automatski stroj za štancanje i otiskivanje folijama / Foil Stamping and Embossing Press (D. Nikolić)

SPeria 102 FOILMASTER
Jedan od premijerno predstavljenih Bobstovih strojeva na Drupi 2004 je bio i automatski stroj za štancanje i otiskivanje folijama najnovije generacije SPeria 102 FOILMASTER.

Na tom stroju su primijenjena sva dotadašnja iskustva u konstrukciji i izvedbi, kako u mehaničkom i električko-elektroničkom pogledu, tako i u pogledu povezivanja s upravljačkim informacijskim sustavom, kojim su kompjuterom integrirani i podržani svi proizvodni odjeli i elementi.
Integrirani sustav proizvodnje obuhvaća sve faze od razvoja proizvoda, preko planiranja materijala i proizvodnih postupaka, praćenja proizvodnje na pojedinim dijelovima proizvodne opreme, sve do otpreme. Ujedno obuhvaća i financijski dio radi planiranja troškova i obračuna.
Uključivanje stroja u upravljački informacijski sustav omogućuje prijenos proizvodnih podataka do stroja na temelju kojih rukovalac strojem priprema stroj i upravlja radom, a istovremeno proizvodni podaci sa stroja odlaze u upravljački informacijski sustav radi praćenja i obrade rezultata proizvodnje.
U slučaju ponavljanja radnog naloga do stroja se šalju podaci iz prethodnog rada i time se znatno skraćuje priprema stroja, a ujedno se, na temelju tih podataka lakše upravlja proizvodnjom na stroju.
Ovaj automatski stroj za štancanje papira od 80 g/m2 naviše, preko kartona do 2000 g/m2, kao i štancanje valovite ljepenke debljine do 4 mm, može otiskivati folijama na papiru, kartonu te na polipropilenu i polietilenu.
Prilikom konstruiranja ovog stroja i njegovih standardnih i opcionalnih dijelova posebno se vodila briga o produktivnosti.

Produktivnost se definira kao broj kvalitetno proizvedenih jedinica proizvoda u jedinici vremena. Za ostvarenje optimalne produktivnosti važni su sljedeći elementi:
• radna brzina stroja,
• pripremno vrijeme,
• malo otpada, kako pri pripremi stroja, tako i nakon svakog prekida.

Radna brzina SPerie je znatno povećana u usporedbi s njenim prethodnicima i iznosi do 7500 otisnutih araka na sat. Pri tome treba spomenuti da je stroj izveden za format B1 i u njemu se ostvaruje sila pritiska od 250 tona, što je jamstvo kvalitetnog otiskivanja folijama.
Zagrijavanje ploče nosača klišeja je podijeljeno u 12 zona i zadovoljava i najsloženije zahtjeve. Put folije kroz stroj je u suprotnom smjeru od smjera gibanja arka i to, uz dodatne puhače, osigurava dobro odvajanje nosača folije od otiska pri svim brzinama.
Stroj ima mogućnost istovremene primjene i do 16 traka folije, čija se širina kreće od najveće tj. 1020 mm (samo jedna po cijeloj površini), pa do širine 35 mm, odnosno opcionalno do 20 mm.
Odmatanje folije s koluta se vrši posredno, remenom koji trenjem okreće kolut s folijom, čime se ostvaruje vrlo precizan pomak, a i izvedba je jednostavnija nego kada se kolut pokreće motorom, pri čemu su potrebne kočnice uz svaki pogonski motor.
Za pogon remena koji okreću role i odmataju foliju s koluta u standardnoj izvedbi postoje dva pogonska vratila s mogućnosti dodavanja još jednoga. Važno je napomenuti da svako pogonsko vratilo može imati drugačiju brzinu, odnosno posmak, ovisno o rješenju proizvoda.
Osim rola folije pogonjenih sa spomenuta dva (tri) pogonska vratila, na dijelu odakle se odmataju folije moguće je postaviti još dva neovisna nosača koluta s folijom, svaki sa svojim pogonom i posmakom. Upravljanje posmacima folije i optimalizacijom utroška se vrši posebnim računalom i za to prilagođenim programom O.A.C.S.
Priprema koluta s folijama je jednostavna, jer je taj dio izvan stroja i lako mu je pristupiti. S obzirom na mogućnost primjene većeg broja koluta s folijama, moguća je priprema folija za jedan radni nalog još tokom rada na prethodnom radnom nalogu. Na taj način je vrijeme pripreme stroja vrlo brzo i znatno se poboljšava produktivnost stroja.
Priprema klišeja se vrši izvan stroja i izvodi se na odgovarajućem priboru koji omogućava vrlo brzu i preciznu pripremu. Osim toga, predviđene su rezervne ploče – nosači klišeja, čime je omogućeno pohranjivanje montiranih klišeja za radne naloge koji se ponavljaju.
U stroju se nalaze posebni senzori koji prate trake folije neposredno iza odmotača i signaliziraju spojna mjesta na foliji. Taj signal se prenosi u uređaj za upravljanje posmacima folije i on podesi pomak folije tako da spojni dio dođe između dva otiska i na taj način je osigurano da su svi otisci ispravni. To je naročito važno kod otiskivanja holograma, gdje je potrebna velika preciznost i kvaliteta otiska.
Uz ovaj stroj obično se nudi i uređaj za izmjenu alata kojim jedan radnik može jednostavno izvaditi alat kojim je rađen prethodni radni nalog i staviti novi alat u stroj. Taj uređaj je prikladan i za alate za štancanje i za alate za preganje. Kod alata za otiskivanje folijama je to posebno praktično, jer je alat vruć nakon rada, pa nema opasnosti za radnika. Kao što mu u nazivu stoji, riječ je o stroju za štancanje i otiskivanje folijom i to znači da je za obje svrhe jednako primjenjiv.

Poznato je da je za prijelaz s otiskivanja folijom potrebno više vremena, pa i do 10 sati, kako bi se svi dijelovi ohladili na temperaturu okoline, ali je zato za prijelaz sa štancanja ili hladnog preganja potrebno samo izmijeniti alate i čekati da se ploča s klišejima ugrije na radnu temperaturu. Priprema stroja za otiskivanje folijom se može izvršiti za vrijeme štancanja ili hladnog preganja i time se ostvaruje velika fleksibilnost stroja.
Proces štancanja ili hladnog preganja se jednako priprema i izvodi kao i na strojevima namijenjenim samo štancanju i hladnom preganju, kako po produktivnosti tako i po kvaliteti. To znači da je radna brzina kod štancanja i hladnog preganja isto do 7500 araka/h.
Na samom početku spomenut je upravljački informacijski sustav, točnije sustav u kojem su integrirane sve funkcije u sustavu izrade ambalaže i etiketa od papira, kartona i valovitog kartona kao i od propilena i polietilena. Drugim riječima, obuhvaćeno je sve, od prijema narudžbe, konstruiranja – dizajniranja proizvoda, planiranja materijala i radnih postupaka i procesa, izrade kalkulacija, izrade radne dokumentacije i praćenja izvršenja svih faza, do isporuke proizvoda u skladište odnosno kupcu, te slanje računa, odnosno organiziranje dodatnih radova u slučaju reklamacije, te završnog obračuna.
Sam sustav pruža mogućnost analize izvršene proizvodnje na temelju početnih podataka o proizvodu (Job Definition), te primjenom svih podataka iz proizvodnje, kao što su utrošak materijala, utrošak vremena, kako za pripremu tako i za proizvodnju, odnosno za sve zastoje, te na temelju podataka o kvaliteti i utrošenom vremenu i materijalu za nekvalitetu, izvršiti vrednovanje procesa proizvodnje i postaviti osnove za poboljšanje proizvodnje.
Bobst je uvijek pružao pomoć korisnicima svojih strojeva, kako bi ih što bolje primjenjivali i ostvarili što veću produktivnost, putem različitih tečajeva za sve faze rada, kao i za izračun povrata investicija. Također je vrlo važna pomoć prilikom započinjanja proizvodnje novog proizvoda u izboru opreme i tehnološkog procesa, kako bi se tom poslu pristupilo sa što više sigurnih činjenica.
U nastojanju da svojim kupcima pruži što sveobuhvatniju potporu u primjeni svojih strojeva Bobst surađuje s informatičkom tvrtkom koja izrađuje programe za upravljanje integriranom proizvodnjom, a to znači da svojim doprinosom u primjeni pravilnih tehnoloških izraza omogućuje jednoznačno definiranje proizvoda na samom početku, kao i u svim sljedećim fazama, a to znači vrlo laganu primjenu i mogućnost dobre obuke.
Osim svih elemenata na strojevima nove generacije, koji omogućuju njihovo uključenje u integrirani sustav proizvodnje, mikroprocesorski upravljački sustav strojeva ima mogućnost, odnosno sučelje za priključenje posebnih uređaja za kontrolu kvalitete i utvrđivanje konformiteta, to jest utvrđivanje odgovaraju li arci na paleti onima iz radnog naloga.
U tom upravljačkom sustavu Bobstovih strojeva ostvarena je mogućnost spajanja stroja sa servisnom službom u Bobstovoj tvornici putem modema, pomoću tzv. Bobst viewa i na taj način Bobstov tehničar može ustanoviti problem do kojeg je došlo u stroju i predložiti način njegova otklanjanja i specificirati potrebne dijelove.

Uvođenjem nove generacije Bobstovih strojeva u proizvodnju ostvaruju se svi preduvjeti upravljanja integriranim proizvodnim sustavom podržanim kompjuterom.

Dušan Nikolić, dipl. ing. stroj.
GRA-DO d.o.o., Zagreb

D. Nikolić

 

Institut Infoblic

Elektroničko izdanje

Više...

 

PARTNERI: